Басқарма құрылымы

Басқарма

құрылымы

Бөлімдер:

— спорт бөлімі;
— бұқаралық дене тәрбие жұмысы бөлімі;
—    ұйымдастыру – бақылау жұмысы бөлімі;
—  қаржы – экономикалық бөлім
— туризм бөлімі.